Saturday, November 8, 2014

മഴ പരാതികൾ

ചന്നം പിന്നം പെയ്യുന്ന തുലാ വർഷമെനിക്ക്  ഇഷ്ടമായിരുന്നു
എങ്കിലും ....പിറ്റേന്ന് ഇട്ടോണ്ട് പോകേണ്ട ആകെയുള്ള ഒരു  ജോഡി സ്കൂൾ യുണിഫോമിന്റെ പേരിൽ വെറുത്തിട്ടും ഉണ്ട് പലപ്പോളും  .......


No comments:

Post a Comment