Monday, September 8, 2014

പ്രണയമെന്ന മണ്ണാങ്കട്ട

കുറെ നാളുകളായി തടാകത്തിൻ കരയിൽ കിടന്നിരുന്ന മണ്ണാങ്കട്ട യ്ക്ക് തടാകത്തിലെ ജലത്തോടു പ്രണയമായിരുന്നു....

കാറ്റിനും വിണ്ണിനും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാർത്ഥ പ്രണയം..

ഒരുനാൾ അദമ്യമായ മോഹം കൊണ്ട് തടാകത്തിലെക്കെടുത്തു ചാടിയ മണ്ണാങ്കട്ട ജലത്തിൽ കുതിർന്നു ..

കുതിര്ന്നു ചിതറി അലിയുംമ്പോളും മണ്ണാങ്കട്ട ചിരിക്കുകയാരുന്നു... 

വീണ്ടും മണ്ണായി അടിത്തട്ടിൽ ലയിക്കുമെന്നാകിലും തൻ പ്രണയമത് അനശ്വരമാകും  ...

എന്ന നിനപ്പിനാൽ .......


No comments:

Post a Comment